Khu nghỉ dưỡng Casino Hồ Tràm luôn sẵn sàng cung cấp  thông tin, hình ảnh và thông cáo báo chí về các sự kiện đã hoặc sắp diễn ra.  Đây là kênh truyền thông chính thức của Bộ phận Quan hệ Truyền thông. Vui lòng liên hệ:

Khu nghỉ dưỡng Casino Hồ Tràm
Bộ phận Quan hệ Truyền thông
Ms. Ha Nguyen
[email protected]
+84 28 3911 2162