Xem giá tốt nhất

HỒ TRÀM SOUND WAVES – NƠI HỘI TỤ CÁC NGÔI SAO SÁNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng & Thu Hằng
Ngày: 27/04/2019
Thời gian: từ 20h00 – 22h00
Địa điểm: The Grand Ballroom

Learn More

Sự kiện nổi bật tại ROXY vào tháng 4

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Ngày: 27/04/2019
Thời gian: từ 22h00
Địa điểm: ROXY Beer Club

Learn More

HỒ TRÀM SOUND WAVES – NƠI HỘI TỤ CÁC NGÔI SAO SÁNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Ca sĩ: Trọng Hiếu & Lều Phương Anh
Ngày: 25/05/2019
Thời gian: từ 20h00 – 22h00
Địa điểm: The Grand Ballroom

Learn More

Sự kiện nổi bật tại ROXY vào tháng 5

Ca sĩ: Trọng Hiếu
Ngày: 25/05/2019
Thời gian: từ 22h00
Địa điểm: ROXY Beer Club

Learn More