Xem giá tốt nhất

HỒ TRÀM SOUND WAVES – NƠI HỘI TỤ CÁC NGÔI SAO SÁNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Mỗi tháng bắt đầu từ tháng 9 năm 2017, Hồ Tràm Sound Waves là một buổi hòa nhạc độc quyền tại The Grand Hồ Tràm Strip, luôn mang lại cho quý khách những buổi biểu diễn độc đáo của những nghệ sĩ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Bữa tiệc âm nhạc […]

Learn More